Zespół


lek. wet. Damian Korczyk 

Ukończył studia na wydziale Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu w 2003 roku. Specjalista chorób psów i kotów, Specjalista rozrodu zwierząt, Specjalista chirurgii zwierząt oraz Specjalista higieny zwierząt rzeźnych i mięsa.lek. wet. - Maria Adamczyklek. wet. - Anna Mojżesz

 


techn. wet. Ewa Młocicka


techn.  wet. Dominika PsotaTechn. wet. Paulina Malinkiewicz

 

Asystent lekarza weterynarii- Beata Czarny


 Zdjęcia Zespołu autorstwa:laptechwile.pl

niemożliwe